Kontinuirana podrška dobrobiti učitelja sprječava profesionalno sagorijevanje i napuštanje učiteljske profesije
Vijesti i događaji
IDIZ Interview

Pročitajte intervju s Iris Marušić i Jelenom Matić Bojić s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, partnera na projektu HAND:ET, koji je nositelj aktivnosti vezanih za razvoj teorijskog pregleda ključnih pojmova ovoga projekta koji su važni za podršku učiteljskim socio-emocionalnim kompetencijama i/ili njihovoj dobrobiti, te je zadužen za provedbu programa HAND: ET u Hrvatskoj.

Predstavljanje konzorcija HAND:ET i tzv. SEDA-kompetencija (socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti) serija je online članaka koji će biti redovito dijeljeni na mrežnoj stranici HAND:ET i kanalima društvenih mreža (FB, TW). Predstavljat ćemo projektne partnere u kratkim intervjuima s članovima projektnih timova na teme iz njihove ekspertize koje su istovremeno relevantne i povezane s glavnim temama projekta HAND:ET - socio-emocionalnim kompetencijama i svijesti o različitosti te osnaživanjem učitelja u školama.

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) – Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja (CIRO) provodi društveno značajna, temeljna i primijenjena kvantitativna i kvalitativna znanstvena istraživanja različitih aspekata hrvatskoga društva. IDIZ zapošljava 23 istraživača u područjima sociologije, psihologije, obrazovnih znanosti, filozofije, političkih znanosti i kulturne antropologije, te pet doktoranada. IDIZ-ove istraživačke teme obuhvaćaju mlade, obrazovanje, znanost, religiju, održivost, rodne studije i kulturalne studije.

Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja (CIRO) istraživačka je jedinica unutar IDIZ-a koja provodi temeljna i primijenjena istraživanja u obrazovanju. Misija Centra je unaprjeđenje obrazovne politike i obrazovanja u Hrvatskoj provođenjem istraživanja. Centar teži nacionalnoj i međunarodnoj prepoznatljivosti u području interdisciplinarnih znanstvenih i razvojnih istraživanja obrazovanja.

IDIZ je zadužen za provedbu programa HAND:ET u Hrvatskoj te će sudjelovati u davanju preporuka temeljenih na istraživačkim rezultatima za kreiranje obrazovnih politika na nacionalnoj razini. IDIZ je također nositelj aktivnosti vezanih za razvoj teorijskog pregleda ključnih pojmova ovog projekta.


Dr. sc. Iris Marušić znanstvena je savjetnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, odnosno Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja. Doktorirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se istraživanjima u području psihologije obrazovanja, psihologije ličnosti i međukulturalne psihologije.

Dr. sc. Jelena Matić Bojić znanstvena je suradnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, odnosno Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja. Doktorirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područja njezinog istraživačkog interesa su ličnost, socijalna psihologija i psihologija obrazovanja.


- Postoje brojne rasprave o važnosti dobrobiti, privatno i profesionalno. Kako biste definirali dobrobit u kontekstu učiteljske profesije te u kojim slučajevima možemo reći da je dobrobit smanjena?

Učiteljska dobrobit postaje sve istaknutija tema obrazovnih politika te je sve više u središtu školskih intervencija.

Učitelji koji su zadovoljni svojim poslom, koji osjećaju dobru podršku u svojim školama i koji su entuzijastični u vezi s poučavanjem imaju niže razine stresa te su manje skloni napuštanju profesije. Također, dobro balansiraju između zahtjeva svojih profesionalnih uloga i privatnih života. Dobrobit učitelja očituje se i u obrazovnim postignućima njihovih učenika – učitelji koji su dobro i koji se osjećaju dobro u vezi sa svojim poslom u stanju su pružiti bolju podršku učenicima u učenju, što se odražava i u dobrobiti i u akademskom postignuću učenika.

Trajni stres i sagorijevanje (eng. burnout) jasni su znaci smanjene dobrobiti učitelja, što u konačnici može rezultirati napuštanjem profesije.

- Projektom HAND:ET nastojimo odgovoriti na jedno od gorućih pitanja vezanih za učiteljsku profesiju, koje je širom EU-a prepoznato u značajnom broju dokumenata javnih politika, izvještaja i međunarodnih istraživanja, a to je nedostatak podrške učiteljima i njihovim karijerama.

- Kakva je, prema vama, uloga podržavanja socio-emocionalnih kompetencija učitelja i njihove svijesti o različitosti (SEDA) u rješavanju tog pitanja?

Iz naših svakodnevnih susreta s učiteljima, ravnateljima i stručnim suradnicima, ali i iz postojećih empirijskih podataka, vidimo da se na učitelje često „zaboravlja”. Kroz čitavu njihovu karijeru većina se programa profesionalnog usavršavanja u kojima imaju priliku sudjelovati bavi predmetom koji poučavaju ili samim procesom poučavanja. Programi usmjereni na učitelje kao stručnjake, ali i individue, i dalje su rijetki. To posebno vrijedi ako uzmemo u obzir samo projekte u kojima više učitelja iz iste škole dobiva mogućnost besplatnog sudjelovanja.

Upravo zato je HAND:ET projekt prepoznat kao dragocjen za učitelje u Hrvatskoj, u kojoj mi iz IDIZ-a djelujemo kao treneri. Programom HAND:ET nastojimo osnažiti učitelje te im pomoći u daljnjem razvoju njihovih socijalnih, emocionalnih i interkulturnih kompetencija. Ključno je podržati te učiteljske kompetencije jer je poučavanje profesija koja se uvelike temelji na međuljudskim odnosima. Ako očekujemo da učitelji budu puni poštovanja i empatije te da budu u dobrim odnosima sa svojim učenicima i kolegama, trebamo ih podržavati i u njegovanju dobrih odnosa sa samima sobom.

Naglašavajući učiteljske kompetencije kao što su svijest o sebi, upravljanje sobom, svijest o drugima, itd. te stvarajući prostor za podržavajuće kolegijalne susrete, nastojimo odgovoriti na gorući problem nedostatka podrške učiteljima i njihovim karijerama.

- Radite i na istraživanju ključnih odrednica psihološke dobrobiti učitelja u ranoj fazi karijere te planirate razviti preporuke za pružanje podrške mladim učiteljima i sprječavanje njihovog profesionalnog sagorijevanja, te ih posljedično podržati u odluci da ostanu u učiteljskoj profesiji.

- Kakva je vrsta podrške potrebna učiteljima (u ranoj fazi karijere) da bi se spriječilo njihovo profesionalno sagorijevanje i napuštanje profesije?

- Postoje li razlike između učitelja u ranoj fazi karijere i onih iskusnijih po pitanju njihovih potreba i nužne podrške?

Početak karijere učitelja posebno je osjetljivo razdoblje. Suočavajući se sa „šokantnom stvarnošću“ prijelaza u nastavu, učitelji u ranoj fazi karijere često smatraju da im nedostaju vještine za nošenje sa realnošću poučavanja u stvarnim razredima i školama. Kao rezultat toga, propituju vlastite sposobnosti motiviranja učenika i davanja podrške njihovom akademskom postignuću, što može dovesti do povećanih razina stresa i sagorijevanja kod učitelja.

Iskustvo sagorijevanja na samom početku učiteljske karijere često potiče mlade učitelje da ponovno razmisle o svojim karijernim planovima, čak i da napuste profesiju. Istraživanja upućuju na to da do 50% učitelja u nekim zemljama planira napustiti profesiju u prvih pet godina poučavanja. Dostupni dokazi iz različitih obrazovnih okružja naglašavaju važnost sustava podrške, poput organiziranog mentoriranja tijekom razdoblja uvođenja u profesiju i podržavajućih odnosa u školi kao ključnih faktora koji pomažu mladim učiteljima da se nose sa zahtjevima svakodnevnog poučavanja.

Dobrobit učitelja u ranoj fazi karijere u fokusu je našeg projekta TeachWell, financiranog sredstvima Hrvatske zaklade za znanost.

- U novijoj literaturi čini se da postoji rastući trend izvještavanja o pozitivnim učincima i dobrobitima programa za smanjivanje stresa putem mindfulnessa (Mindfulness Based Stress Reduction – MBSR) kada se primjenjuju s učiteljima, pri čemu neki od njih smanjuju doživljen stres.

- Iz perspektive trenera projekta HAND:ET koji primjenjuju program MBSR direktno s učiteljima, ravnateljima i stručnim suradnicima u školama u Hrvatskoj, kao i temeljem vašeg iskustva s prethodnim projektom HAND in HAND, kakvo je vaše mišljenje o ovome, odnosno kakvima vam se čine učinci programa u praksi te što on donosi krajnjim korisnicima u poslu i svakodnevnom životu?

Prilikom upoznavanja s vježbama usredotočene svjesnosti, odnosno mindfulnessa, često nailazimo na „stigmu luksuza” koja se javlja kad započinjemo s vježbama u kojima se od sudionika traži da posvete nekoliko minuta svoga vremena sebi – da naprave stanku, provjere kako su, obrate pozornost na svoje trenutne osjećaje i tjelesne osjete... Učitelji, ravnatelji i stručni suradnici često u početku imaju problema s time. Neki od njih budu preplavljeni mislima i osjećajima da je neprimjereno, sebično, čudno… raditi takve stvari u radno vrijeme.

Nakon početnog oklijevanja, većina sudionika prevlada ideju da čine nešto što je čisti luksuz, te shvati dobrobit i nužnost ovog tipa vježbi. Ubrzo se naviknu, čak i počnu osjećati potrebu za time-outom koji im omogućuju vježbe usredotočene svjesnosti. Navode da su nakon provođenja vježbi opušteniji, svjesniji sebe i manje podložni impulzivnom djelovanju u svakodnevnim situacijama.

- Postoji li još nešto što biste željeli podijeliti ili dodati na ovu temu?

Nadamo se da će podrška učiteljskim socijalnim i emocionalnim kompetencijama te njihovoj dobrobiti postati integralni dio inicijalnog obrazovanja učitelja te programa njihovog osobnog i profesionalnog razvoja tijekom rada u profesiji. Projekti kao što je HAND:ET predstavljaju dobar korak naprijed, ali da bi svi učitelji dobili podršku potrebno je neko sustavno rješenje.


Više o projektu možete saznati na službenoj stranici HAND:ET, a redovno se možete informirati o projektnim aktivnostima i nadolazećim publikacijama i drugim materijalima na Facebooku ili Twitteru.


WEBINAR

Želite li saznati više o podršci učiteljskoj dobrobiti te ključnim faktorima sprječavanja njihovog profesionalnog sagorijevanja i napuštanja profesije, molimo vas da se prijavite za webinar koji se održava online 28. veljače 2023. u 11 sati.

Vijesti i događaji
HIH_facebook_profile_01.jpg
29. lipnja 2023.

U petom HAND:ET Glasniku dijelimo s vama vijesti i novosti o nedavnim aktivnostima projekta. Saznajte više u članku!

HAND ET presented to principals and teachers from Wales and Northern Ireland
16. ožujka 2023.

Dok se obrazovni sustavi nose s izazovom smanjenog broja učitelja koji ulaze u profesiju s jedne strane, a velikim brojem učitelja koji rano napuštaju profesiju s druge strane, HAND:ET konzorcij koristi svaku priliku da podiže svijest o važnosti pružanja podrške nastavnicima i njihovoj dobrobiti kao i osnaživanju njihovih socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti.

HIH_facebook_profile_01.jpg
30. siječnja 2023.

U četvrtom izdanju HAND:ET glasnika dijelimo s vama vijesti o nedavnim aktivnostima na projektu. Više saznajte u članku!

Field trials Update from Croatia cover
26. siječnja 2023.

Partnerska institucija koja na HAND:ET projektu vodi provedbu HAND:ET Programa u školama u Hrvatskoj je Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ).

Can socio-emotional competencies and diversity awareness be assessed An overview of possibilities and challenges
21. rujna 2022.

Pročitajte intervju s dr. Mojcom Rožman i dr. Ninom Roczen iz DIPF - Leibniz instituta za istraživanje i informacije u obrazovanju, partnera koji je odgovoran za evaluaciju učinka projekta HAND:ET.