Glasovi učiteljic, učiteljev, ravnateljic, ravnateljev in šolskih svetovalnih delavk in delavcev

Mnenja učiteljic, učiteljev, ravnateljic, ravnateljev in šolskih svetovalnih delavk in delavcev, ki so sodelovali v ROKA V ROKI: socialne in čustvene spretnosti za nediskriminatorno in vključujočo skupnost, ki predstavlja izhodišče za projekt ROKA V ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev v Evropi za spoprijemanje s kariernimi izzivi preko podpore socialnim in čustvenim kompetencam ter sprejemanju različnosti:

»Usposabljanje je zelo koristno. To je bilo prvič, da sem se udeležila izobraževanja, kjer sem dobila tudi nekaj zase. Druga usposabljanja so običajno osredotočena na stvari, ki jih potrebujemo za delo z učenci. Rada počnem stvari praktično. Te vaje so bile neverjetne. Uporabljala sem jih pri pouku. Odlično, same pohvale.«

»Zelo uporaben projekt, predvsem te delavnice, jih uporabljam pri biologiji, zelo dobre stvari, predvsem za umirjanje razreda, sebe. Pri biologiji vključujem relaksacijo za prepoznavanje zunanjih telesnih znakov. Jaz sem bila prvič na takšnem izobraževanju, prvič v vsej svoji karieri, da sem delala na sebi.«

»Jaz bi dala kar 10. To je eden takih redkih projektov/seminarjev, ko ni brezglave naglice, kjer se ustaviš, da imaš čas tudi za sebe, da lahko dobro funkcioniraš za druge. Mislim, da je takih stvari premalo in je super zasnovano.«

» To je bil najboljši trening doslej, saj sem se veliko naučila in naredila nekaj zase in za učence. Vedno sem se vrnila s treninga boljše volje kot pa sem prišla. "

»Najbolj mi je bil všeč poudarek, da se mora učitelj znati umiriti. Resnično se mi je zdelo pomembno, da je poudarek tudi na učitelju. Da si prvi, za katerega boš poskrbel. Nič nam ni bilo vsiljeno. Če bi nam bilo neprijetno, smo se vedno lahko umaknili. Vsakič po delavnicah smo se počutili bolje. ”