Mreža centrov pedagoških politik (NEPC)

Mreža centrov pedagoških politik (NEPC) je mednarodna nevladna organizacija, ki združuje 24 institucionalnih članov iz 18 držav. NEPC je bil zasnovan v letu 2006 in formalno ustanovljen leta 2008. Članice NEPC-a so organizacije javne in civilne družbe, ki se ukvarjajo z izobraževanjem na različnih ravneh, od izobraževalnih raziskav in analize politik do usposabljanja učiteljic in učiteljev in izvajanja dejavnosti v šolah. Prispevek mreže k izboljšanju izobraževalnih politik v regiji se odraža tako v zelo raznolikih projektih kakor v sodelovanju v velikih projektih, ki vključujejo več držav. Poslanstvo NEPC-a je spodbujanje fleksibilnega, sodelujočega, na dokazih temelječega in preglednega izobraževanja.

Spletna stran: https://www.edupolicy.net/

Vloga v projektu:

NEPC vodi diseminacijo in skrbi za visoko prepoznavnost projekta in njegovih rezultatov na mednarodni ravni. Sodeluje pri pripravi priporočil za vpeljavo programov ROKA v ROKI v nacionalne izobraževalne sisteme. Poleg tega bo skrbel za razširjanje rezultatov in ugotovitev projekta ter spodbujal nadgradnjo sistema ROKA v ROKI. NEPC bo koordiniral in podpiral aktivnosti prepoznavnosti in diseminacije projekta ter z učinkovitim upravljanjem zagotavljal visoke standarde kakovosti ter redno spremljanje diseminacijskih aktivnosti.

Projektna skupina:

Svetlana Jurko (koordinatorka za NEPC, raziskovalka) lana@edupolicy.net

Raffaella d’Apolito (raziskovalka, administrativna podpora) raffaella@edupolicy.net

Iva Perković (raziskovalka, administrativna podpora) iva@edupolicy.net

Igor Hrustić (finančna podpora) igor@edupolicy.net