O projektu

ROKA V ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev v Evropi za spoprijemanje s kariernimi izzivi preko podpore socialnim in čustvenim kompetencam ter sprejemanju različnosti (ROKA V ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev) je evropski (Erasmus K3) projekt, oblikovan kot javno-politični eksperiment, v katerem sodeluje 11 partnerjev in 13 pridruženih partnerjev iz sedmih držav (Avstrija, Danska, Hrvaška, Nemčija, Portugalska, Slovenija, Švedska).

Projekt v ospredje postavlja učiteljice in učitelje ter jih preko razvijanja socialnih in čustvenih kompetenc ter prepoznavanja raznolikosti podpira pri učinkovitem in prožnem soočanju s kompleksnostjo njihovih vsakodnevnih izzivov znotraj razrednih in šolskih okolij. V središču je dobro počutje učiteljic in učiteljev, pri čemer so socialne in čustvene kompetence ter prepoznavanje raznolikosti orodje, ki učiteljico in učitelja najprej opremijo za skrb zase in za svoje dobro počutje in posredno za učenke in učence in njihovo dobro počutje.

ROKA V ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev je nadaljevanje uspešnega Erasmus K3 projekta, ki je bil prepoznan kot eden izmed desetih najbolj inovativnih projektov za opolnomočenje učiteljic in učiteljev v Evropi: ROKA V ROKI: Socialne in čustvene spretnosti za nediskriminatorno in vključujočo skupnost.