Teoretično ozadje

Inovativnost projekta ROKA V ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev zajema:

(1) Vsebino, ki združi in poveže paleto raznolikih tem:

- Socialne in čustvene kompetence, vključno z čuječnostjo;

- Prepoznavanje raznolikosti;

- Karierni razvoj;

- Dovzetnost in pozornost v odnosu do učenk in učencev.

(2) Proces: stalna podpora v obliki supervizije in spremljanja.

(3) Obliko: celo-letni pristop.

(4) Participativni razvoj: udeleženke in udeleženci aktivno sodelujejo pri razvoju in prenosu programa ROKA v ROKI in sistema ROKA V ROKI v razrede in šole ter pri oblikovanju ROKA v ROKI smernic za politiko in prakso.

(5) Timski pristop: poleg učiteljic in učiteljev z iste šole sodelujejo tudi ravnateljice in ravnatelji ter šolski svetovalni delavci in delavke.