Nenehna pozornost in podpora na področju dobrobiti učiteljev preprečuje izgorelost in opustitev poklica
novice in dogodki
IDIZ Interview

Preberite intervju z Iris Marušić in Jeleno Matić Bojić z Inštituta za družboslovne raziskave Zagreb (ISRZ), partnerja programa ROKA V ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev, ki vodi teoretični pregled temeljnih konceptov, pomembnih za podporo socialno-čustvenih kompetenc in/ali dobrobiti učiteljev, ter izvajanje programa ROKA V ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev na Hrvaškem.

Predstavitev konzorcija »ROKA v ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev« in kompetenc SEDA (socialnih in čustvenih kompetenc (SE), čuječnosti in zavedanja različnosti (DA)) je serija spletnih člankov, ki bodo redno objavljeni na spletni strani projekta ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev in družbenih omrežjih projekta (FB, TW). Projektne partnerje bomo predstavili skozi kratke intervjuje s člani projektnih skupin na teme s področja njihovega strokovnega znanja, ki je povezano in relevantno tudi za glavno temo projekta ROKA v ROKI, torej za socialne in čustvene kompetence ter zavedanje različnosti (SEDA) za opolnomočenje učiteljev_ic v šolah

Inštitut za družboslovne raziskave Zagreb (ISRZ) ‒ Center za razvoj in raziskave na področju vzgoje in izobraževanja (CERD) izvaja družbeno pomembne, temeljne in aplikativne, kvantitativne in kvalitativne znanstvene raziskave zajemajoč različne vidike hrvaške družbe. Na ISRZ je zaposlenih 23 raziskovalcev s področij sociologije, psihologije, pedagoških znanosti, filozofije, političnih znanosti in kulturne antropologije, kot tudi pet pred doktorskih raziskovalcev. ISRZ se raziskovalno ukvarja s temami s področja mladih, izobraževanja, znanosti, religije, trajnosti, študije spolov in kulturnih študij.

Center za razvoj in raziskave na področju vzgoje in izobraževanja (CERD) je raziskovalna enota na ISRZ, ki izvaja predvsem temeljne in aplikativne raziskave s področja izobraževanja. Poslanstvo Centra je preko raziskav izboljšati izobraževalne politike in področje izobraževanja na Hrvaškem. Center je na nacionalni in mednarodni ravni prepoznaven na področju interdisciplinarnih znanstvenih in razvojnih raziskav.

ISRZ je odgovoren za izvajanje programa ROKA V ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev na Hrvaškem in je vključen v oblikovanje nacionalnih smernic za prenos na sistemsko raven. ISRZ prav tako vodi razvoj teoretičnega pregleda temeljnih konceptov projekta ROKA V ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev.


Dr. Iris Marušić je znanstvena svetovalka na Inštitutu za družboslovne raziskave Zagreb v Centru za razvoj in raziskave na področju vzgoje in izobraževanja. Doktorirala je na Oddelku za psihologijo Fakultete za humanistične in družbene vede Univerze v Zagrebu. Njena raziskovalna področja so pedagoška psihologija, psihologija osebnosti in medkulturna psihologija.

Dr. Jelena Matić Bojić je znanstvena sodelavka na Inštitutu za družboslovne raziskave Zagreb v Centru za razvoj in raziskave na področju vzgoje in izobraževanja. Doktorirala je iz psihologije na Fakulteti za humanistične in družbene vede Univerze v Zagrebu. Njena področja zanimanja so osebnost, socialna psihologija in pedagoška psihologija.


- Razprav o pomembnosti dobrobiti je veliko, tako v zasebnem kot v poklicnem življenju. Kaj bi rekli, da velja za dobrobit v kontekstu učiteljskega poklica, in kdaj lahko rečemo, da dobrobit ni optimalna?

Dobrobit učiteljev postaja vse bolj pomembna tema znotraj politik na področju izobraževanja, poleg tega se veliko intervencij znotraj šol osredotoča na dobrobit učiteljev.

Učitelji, ki so zadovoljni s svojim delom, se v svojih šolah počutijo dobro podprte in so navdušeni nad svojim poučevanjem, poročajo o nižji stopnji stresa in so manj nagnjeni k temu, da zapustijo učiteljski poklic. Prav tako dobro usklajujejo zahteve poklica in zasebno življenje. Dobrobit učiteljev se odraža tudi v učnih dosežkih njihovih učencev - učitelji, ki se dobro počutijo pri svojem delu kot tudi na sploh, lahko bolje podpirajo učenje svojih učencev, kar se odraža v dobrobiti njihovih učencev in njihovih učnih dosežkih.

Dolgotrajna izpostavljenost stresu in izgorelost sta jasna znaka slabše dobrobiti učiteljev, ki lahko sčasoma privedeta do opustitve poklica.

- V okviru projekta ROKA V ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev poskušamo obravnavati eno od perečih vprašanj v zvezi z učiteljskim poklicem, ki je bilo po vsej EU izpostavljeno v številnih dokumentih politik EU, poročilih in mednarodnih raziskavah: pomanjkanje podpore učiteljem in njihovi karieri.

Na kakšen način lahko po vašem mnenju podpora socialnim in čustvenim kompetencam ter zavedanje različnosti (SEDA) prispeva k reševanju tega vprašanja?

Iz vsakodnevnih srečanj z učitelji, ravnatelji in šolskimi svetovalnimi delavci, pa tudi iz obstoječih empiričnih podatkov je razvidno, da se na učitelje pogosto "pozablja". Večina programov profesionalnega razvoja, ki se jih imajo priložnost udeležiti, se v času njihove poklicne poti ukvarja z njihovim predmetnim znanjem ali s samim procesom poučevanja. Programi, ki se osredotočajo na učitelje kot strokovnjake in tudi kot posameznike, so še vedno redki. To še posebej velja, če upoštevamo le projekte, v katerih lahko brezplačno sodeluje več učiteljev z iste šole.

ROKA V ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev je, kot eden od teh programov, zelo dragocen za učitelje na Hrvaškem. S programom ROKA V ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev si prizadevamo opolnomočiti učitelje in jim pomagati pri nadaljnjem razvoju njihovih socialnih, čustvenih in medkulturnih kompetenc. Podpiranje teh kompetenc učiteljev je ključnega pomena, saj je učiteljstvo poklic, ki v veliki meri temelji na odnosih. Če od učiteljev pričakujemo, da bodo spoštljivi, empatični in v dobrih odnosih z učenci in sodelavci, jih moramo podpirati tudi pri negovanju dobrih odnosov s samimi seboj.

S poudarkom na kompetencah učiteljev, kot so samozavedanje, samoregulacija, zavedanje raznolikosti v družbi itd., ter z nudenjem prostora za podporna medsebojna srečanja poskušamo rešiti aktualni izziv pomanjkanja podpore za učitelje in njihovo poklicno pot.

- Prizadevate si tudi raziskati ključne dejavnike psihološke dobrobiti učiteljev na začetku kariere ter načrtujete pripravo priporočil za zagotavljanje podpore učiteljem na začetku kariere in preprečevanje njihove izgorelosti ter posledično preprečitev njihove opustive poklica.

- Kakšno podporo je potrebno zagotoviti učiteljem (na začetku kariere), da bi preprečili njihovo izgorelost in opustitev poklica?

- Ali obstajajo razlike med učitelji na začetku kariere in izkušenejšimi učitelji glede njihovih potreb in ustrezne podpore?

Učitelji, ki začnejo opravljati ta poklic, so še posebej ranljivi na začetku svoje poklicne poti. Učitelji, ki so na začetku svoje kariere, ob soočenju z realnostjo prehoda v poučevanje in v šole pogosto zaznavajo, da jim primanjkuje pedagoških spretnosti za obvladovanje kompleksnosti poučevanja v dejanskih razredih in šolah. Posledično dvomijo o svojih zmožnostih za motiviranje učencev in podpiranje njihovih učnih dosežkov, kar lahko posledično privede do povečane stopnje stresa in izgorelosti.

Izkušnja izgorelosti na samem začetku učiteljske kariere mlade učitelje pogosto spodbudi, da ponovno razmislijo o svojih poklicnih načrtih in sčasoma zapustijo poklic. Študije o osipu učiteljev kažejo, da v nekaterih državah do 50 % učiteljev načrtuje opustitev poklica v prvih petih letih poučevanja. Razpoložljivi dokazi iz različnih izobraževalnih kontekstov poudarjajo pomen podpornih sistemov, kot so organizirano mentorstvo v uvajalnem obdobju in podporni odnosi v šoli, kot enega od ključnih dejavnikov, ki mladim učiteljem pomagajo pri spopadanju z zahtevami vsakdanjega poučevanja.

Dobrobit učiteljev na začetku kariere je tudi osrednja tema našega projekta TeachWell, ki ga financira Hrvaška znanstvena fundacija.

- V najnovejši literaturi se zdi, da se v povezavi z učiteljskim poklicem povečuje trend poročanja o pozitivnih učinkih in koristih programa zmanjševanja stresa na podlagi čuječnosti (Mindfulness Based Stress Reduction - MBSR), med katerimi je tudi zmanjšanje zaznanega stresa.

- Z vidika trenerja ROKA V ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev, ki izvaja program na osnovi MBSR neposredno z učitelji in drugimi šolskimi strokovnjaki na Hrvaškem, in na podlagi vaših izkušenj iz predhodnega programa ROKA v ROKI, kako vidite učinke programa v praksi in kaj prinaša v delo in vsakdanje življenje deležnikov?

Ob uvajanju vaj čuječnosti se pogosto srečujemo s "stigmo razkošja", ki se pojavi, ko začnemo z vajami, pri katerih udeležence prosimo, da nekaj minut svojega časa namenijo sebi - da se ustavijo, preverijo, kako se počutijo, da so pozorni na svoja čustva in telesna občutja v tem trenutku ... Učitelji, ravnatelji in šolski svetovalni delavci imajo na začetku pogosto težave s tem. Nekatere med njimi preplavijo misli in občutki, da je neprimerno, preveč egocentrično, nerodno ipd., da bi kaj takega počeli v delovnem času.

Po začetnem neuspehu večina udeležencev premaga to misel, da počnejo nekaj, kar je čisti luksuz, ter se začne zavedati koristi in nujnosti tovrstne vadbe. Kmalu se udeleženci navadijo in celo potrebujejo "premore", ki jih zagotavljajo vaje za čuječnost. Poročajo, da so mirnejši, bolj se zavedajo sebe in so manj nagnjeni k impulzivnemu ravnanju v vsakdanjih situacijah.

- Ali bi želeli v zvezi s to temo deliti ali dodati še kaj drugega?

Upamo, da bi usposabljanja, ki podpirajo socialne in čustvene kompetence ter dobrobit učiteljev, postala sestavni del njihovega izobraževanja pred začetkom opravljanja poklica in med delom. Projekti, kot je ROKA V ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev, so dober korak naprej, vendar je za podporo vseh učiteljev potrebna sistemska rešitev.


Več informacij o projektu lahko najdete na uradni spletni strani ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev, za tekoče aktivnosti projekta in prihajajoče rezultate pa spremljajte uradno Facebook stran ali Twitter projekta.


SPLETNI SEMINAR

Če želite izvedeti več o podpori dobrobiti učiteljev in o ključnih dejavnikih za preprečevanje izgorelosti in opustitve poklica, vas vabimo, da se prijavite na spletni seminar, ki bo potekal 28. februarja 2023 ob 11. uri.

novice in dogodki
HIH_facebook_profile_01.jpg
29. junij 2023

ROKA v ROKI novičnik št. 5 prinaša pregled zadnjih novic in aktivnosti znotraj projekta. Več o tem v članku!

HIH_facebook_profile_01.jpg
30. januar 2023

ROKA v ROKI novičnik št. 4 prinaša pregled zadnjih novic in aktivnosti znotraj projekta. Več o tem v članku!

Field trials Update from Slovenia cover
24. januar 2023

V Sloveniji trenutno potekajo izvedbe programa ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljev_ic v koordinaciji Pedagoškega inštituta.

Can socio-emotional competencies and diversity awareness be assessed An overview of possibilities and challenges
21. september 2022

Preberite intervju z dr. Mojco Rožman in dr. Nino Roczen iz Inštituta za raziskave in informacije v izobraževanju Leibniz (DIPF - Leibniz Institute for Research and Information in Education), ki je partner projekta ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev in vodi evalvacijo programa.

Beskuren
19. avgust 2022

Helene Dahlström je z nami delila svoje misli in ideje o pomenu komponente zavedanja različnosti v projektu in programu usposabljanja.