O nama
O projektu
HAND IN HAND: Osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti kod učitelja širom Europe je projekt usmjeren na razvoj socijalnih i emocionalnih kompetencija učitelja, kao i njihovu svijest o različitosti (SEDA). Namjera im je osnažiti ih za složenost svakodnevnog rada u sve raznovrsnijim učionicama i omogućiti im da se fleksibilno nose s novim izazovima, istodobno vodeći brigu o vlastitoj dobrobiti.
O nama
Vijesti i događaji
HIH_facebook_profile_01.jpg
8. srpnja 2022.

U trećem HAND:ET glasniku s vama dijelimo vijesti i novosti o nedavnim aktivnostima na projektu. Saznajte više u članku!

HIH_facebook_profile_01.jpg
11. studenoga 2021.

U Glasniku br. 1 projekta HAND: Osnaživanje učitelja donosimo vam novosti o trenutnim projektnim aktivnostima. Više pročitajete u članku!

O nama
Naš program
HAND IN HAND: Osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti kod učitelja širom Europe temeljit će se na iskustvima iz našeg prethodnog projekta, ali i novim dostignućima (uz primjenu znanstveno potvrđenog kvazi-eksperimentalnog dizajna) u području socio-emocionalnih kompetencija, svijesti o različitosti i profesionalnog razvoja te dobrobiti učitelja.