Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) provodi u Hrvatskoj administrativne i druge zadatke vezane za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, primarno i sekundarno obrazovanje u Hrvatskoj i inozemstvu; razvija i implementira kurikularnu reformu; odobrava udžbenike te uvodi regulativu i standarde, kao i druge okvire za obrazovni rad; potiče razvoj školstva; unaprjeđuje studentski standard; provodi nadzore; osniva obrazovne institucije i prati pravne aspekte njihova djelovanja; financira i omogućuje obrazovni rad; omogućuje djeci, mladima i odraslima stjecanje tehničkih vještina; podupire organizacije uključene u obrazovanje. MZO provodi administrativne i stručne zadatke vezane za provedbu zakona i druge regulative u polju obrazovanja i razvoj profesionalnih osnova za izradu strategija, zakona i prijedloga ostale regulative unutar svoje nadležnosti. MZO priprema i prati provedbu mjera nacionalnih strateških dokumenata u obrazovanju te ih usklađuje s međunarodnima. Sudjeluje u praćenju, unaprjeđenju i razvoju rada agencija zaduženih za obrazovanje, agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te agencije za mobilnost i EU programe. Sve navedene organizacije organiziraju i provode profesionalni razvoj obrazovnih djelatnika i ravnatelja u skladu sa Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN, 85/2006) i Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (NN, 24/2010).

Web stranica: https://mzo.gov.hr/

Uloga u projektu:

Glavna uloga Ministarstva bit će podrška politikama za korištenje i nadogradnju projektnih nalaza. To znači da će MZO biti odgovorno da predložene mjere za obrazovne politike budu u skladu s najnovijim međunarodnim, EU i nacionalnim trendovima te da smjernice HAND: ET nadograde nacionalne razvojne zadatke u području na koje se odnose, kao i da ih koriste relevantni dionici. MZO će osigurati provedivost projektnih nalaza u javnim politikama.

Projektni tim:

Hrvoje Bakić, (koordinator projekta, administrativna podrška) Načelnik Uprave za potporu i razvoj obrazovnog sustava; hrvoje.bakic[at]mzo.hr

Gordana Galić, (administrativna podrška), viša stručna savjetnica, Služba za razvoj kurikuluma i udžbenika, Uprava za potporu i razvoj obrazovnog sustava; gordana.galic[at]mzo.hr

Valerija Stjepanović, (tehnička podrška), stručna suradnica, Odjel za financije; valerija.stjepanovic[at]mzo.hr