Sveučilište Aarhus - Danski centar za mindfulness

Danski centar za mindfulness (DCM) osnovan je 2013. unutar Odjela za kliničku medicinu Sveučilišta Aarhus (AU), pod financijskom podrškom fonda Danish Trygfonden. Provodimo istraživanja stresa i smanjenja stresa te vodimo tečajeve mindfulnessa (MBSR i MBCT) i suosjećanja (CCT). DCM je jedina ustanova u Danskoj koja obrazuje međunarodno certificirane učitelje mindfulnessa. To provodimo u suradnji s Brown University (MBSR) i Oxford University (MBCT). Nudimo i edukaciju učitelja za CCT u suradnji sa Sveučilištem Stanford. Radimo na društvenoj razini da povećamo znanje i korištenje intervencija temeljenih na mindfulnessu u danskoj zdravstvenoj zaštiti, školstvu, kriminalnom pravosuđu te na radnim mjestima. To činimo da bismo unaprijedili mentalno zdravlje pojedinaca, organizacija i društva u cjelini. Sveučilište Aarhus (AU) spada u top deset sveučilišta među sveučilištima osnovanim u posljednjih 100 godina. Ima dugu tradiciju partnerstva s nekim od vodećih svjetskih istraživačkih ustanova i sveučilišnih mreža. AU je vrlo predan razvoju društva koji se ostvaruje suradnjom s vladinim agencijama i institucijama te poslovnom zajednicom. Cilj Sveučilišta je doprinijeti rješavanju složenih globalnih izazova s kojima se svijet suočava. Sveučilište teži povezivanju visoke razine akademskih standarda svojih istraživača i suradnje preko granica pojedinih disciplina, kako bi se istraživanja koncipirala na nove načine i kako bi se izazovi rješavali u bliskom kontaktu sa svijetom oko nas.

Web stranica: https://mindfulness.au.dk/

Uloga u projektu:

DCM pri AU Danska zadužen je za proces treniranja trenera za socijalne i emocionalne vještine te za superviziju treninga za učitelje i druge zaposlenike škola u sustavu HAND: ET. DCM je stručan u razvijanju programa i provođenju treninga za učitelje u različitim formatima te u provođenju istraživanja programa. DCM je stručan u području mentalnog zdravlja, komunikaciji i vještini uspostavljanja međuljudskih odnosa. DCM će predvoditi razvijanje novoga sadržaja usmjerenog na socijalne i emocionalne vještine s naglaskom na vještinu međuljudskih odnosa u programima HAND: ET. DCM će biti odgovoran i za treniranje trenera (zajedno s MIUN), te će zajedno kreirati obrazac za zajedničko treniranje trenera koji se sastoji od svih triju vještina (socijalne vještine, emocionalnvještine i svijest o različitosti). To uključuje i superviziju u razdobljima kada treneri rade s učiteljima.

Projektni tim:

Katinka Gøtzsche (voditeljica projekta, autorica programa, učiteljica, supervizorica) https://mindfulness.au.dk/en/about-us/contact-us/employees/

Heidi Berg Nielsen (autorica programa, učiteljica, supervizorica) https://mindfulness.au.dk/en/about-us/contact-us/employees/

Lone Overby Fjorback (voditeljica projekta, autorica programa, učiteljica, supervizorica) https://mindfulness.au.dk/en/about-us/contact-us/employees

Stina Svejbæk Eriksen (materijali), https://mindfulness.au.dk/en/about-us/contact-us/employees

Steffen Lund Skov Madsen (animacija, materijali), https://mindfulness.au.dk/en/about-us/contact-us/employees

Anne Mette Kvist Vester (administracija, financije, izvještavanje)