Što radimo? (ciljevi)

Projekt HAND IN HAND: Osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti kod učitelja širom Europe u središte stavlja učitelje podržavajući razvoj njihovih socijalnih i emocionalnih kompetencija te svijesti o različitosti nudeći program HAND: Osnaživanje učitelja, kao skup inovativnih sudjelujućih aktivnosti i iskustava učenja koji – uz redovitu/kontinuiranu superviziju, monitoring i podršku – grade sustav HAND: Osnaživanje učitelja.

Sustav HAND: Osnaživanje učitelja uključuje:

  • Program HAND: Osnaživanje učitelja namijenjen učiteljima, ravnateljima i stručnim suradnicima
  • Superviziju
  • Monitoring
  • Aktivnosti za učenike koje provode učitelji i prate treneri.

Ovaj je sustav inovativni alat za osnaživanje učitelja za složenost svakodnevnog rada u sve raznovrsnijim učionicama, stavljajući istovremeno u središte dobrobit učitelja i njihovu brigu o sebi. Inovativnim integriranjem svijesti o različitosti sa socijalnim i emocionalnim kompetencijama, program omogućuje učiteljima stjecanje kompetencija za suočavanje s izazovima poučavanja u raznolikim društvima, sprječavajući ih da prerano napuste profesiju, osnažujući ih da prate i planiraju svoju karijeru te podržavajući njihovu vlastitu dobrobit, kao i dobrobit učenika.