Područni školski odbor Štajerska

Područni školski odbor Štajerska (BES) jedno je od devet federalnih austrijskih tijela zaduženih za školsku administraciju. To je federalna institucija zadužena za administraciju svih federalnih škola, a u ime regionalnih vlasti također je zadužena za pedagošku administraciju svih škola kojima upravlja savezna država Štajerska. Temeljem svog pravnog statusa i deklaracije o razvoju školstva u saveznoj državi Štajerskoj, BES vodi partnerstvo svojih škola i njihovih zaposlenika, promiče njihov daljnji razvoj, koristi svoje resurse na transparentan i ekonomičan način te podupire samoodgovornost. BES provodi austrijski zakon o školstvu. To uključuje osiguravanje kvalitete, superviziju škola i kontrolu obrazovanja. Osim sustava školstva, BES doprinosi obrazovnom sustavu kroz aktivnu komunikaciju i suradnju s obrazovnim institucijama na svim razinama preko nacionalnih granica kako bi se obrazovanje zajednički razvijalo. Osim razvoja osoblja u školama, ostvaruje se i upravljanje kvalitetom i njena kontrola, što provode školski menadžeri u bliskoj suradnji s dodijeljenim školama. Tu se nalaze i školske psihološke službe i pravni savjetnici. Austrijski zakon o školstvu potiče autonomnu kreativnu slobodu za osoblje u uredima i školama, no istovremeno održava dogovorene standarde kvalitete, koji osiguravaju usporedivost uspješnosti i obrazovnih kvalifikacija na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Web stranica:

Uloga u projektu:

Uloga BES-a je uspostaviti kontakt između organizacija koje provode projekt i štajerskih škola te omogućiti umrežavanje. Školski odbor za obrazovanje služit će kao distributor svih informacija koje se odnose na projekt u štajerskom obrazovnom okruženju. Bit će odgovoran za diseminaciju rezultata projekta svim štajerskim učiteljima i školama. Velika međunarodna mreža BES-a također će biti korištena za diseminaciju rezultata projekta.

Projektni tim:

Maria Pichlbauer

Gisela Schneider