Teorijska podloga

Inovativnost projekta HAND: Osnaživanje učitelja nalazi se u:

(1) Sadržaju, spajanjem i povezivanjem čitavog niza tema od izuzetne važnosti:

- socijalne i emocionalne kompetencije, uključujući usredotočenu svjesnost (mindfulness);

- svijest o različitosti;

- razvoj karijere;

- uzimanje u obzir i usmjeravanje pažnje na glasove učenika.

(2) Procesu: neprekidna podrška u obliku supervizije i monitoringa.

(3) Obliku izvedbe: proces se proteže kroz cijelu školsku godinu.

(4) Razvoju sudionika: sudionici su aktivno uključeni u razvoj programa i sustava, kao i oblikovanje smjernica za politiku i praksu.

(5) Pristupu koji uključuje cijeli tim: osim učitelja iste škole, uključeni su i ravnatelji te školsko osoblje.