Zašto to radimo? (misija)

Projekt HAND: Osnaživanje učitelja temelji se na pretpostavci da će profesionalni razvojni program za osnaživanje učitelja putem inovativnog holističkog pristupa (sustav podrške cijeloj školi tijekom cijele školske godine) dovesti do unaprjeđenja učiteljskih SEDA kompetencija.

Socijalne i emocionalne kompetencije učitelja, uključujući (a) svijest o sebi, (b) samoregulaciju, (c) društvenu svijest, (d) vještine međuljudskih odnosa, (e) odgovorno donošenje odluka, (f) relacijske kompetencije i (g) svijest o različitosti (CASEL, 2013; Kozina i sur., 2020) pokazale su se kao ključne vizionarske kompetencije za osnaživanje učitelja kako bi bolje upravljali svojom karijerom, stvarali učinkovita okruženja za učenje i poučavanje te pozitivnu školsku klimu, ujedno učinkovito djelujući u krosdiciplinarnim timovima. Istovremeno, ove kompetencije podržavaju razvoj tih istih kompetencija kod učenika u učionicama.

Projekt HAND: Osnaživanje učitelja posebno prepoznaje sljedeće goruće probleme i potrebe učiteljske profesije širom svijeta, što potvrđuju izvješća EU-a i međunarodna istraživanja:

(1) Poučavanje u promjenjivom i raznovrsnom okruženju;

(2) Promicanje suradnje učitelja;

(3) Podrška učiteljskim karijerama;

(4) Usmjerenost na neprekidan profesionalni razvoj, sudjelovanje u njemu i njegova učinkovitost;

(5) Odgovaranje na potrebe koje navode učitelji;

(6) Podrška učiteljskim socijalnim i emocionalnim kompetencijama.

Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL) (2013). The 2013 CASEL Guide: Effective social and emo on- al learning programs-preschool and elementary school edition. Chicago, IL: Author.

Kozina, A. (2020). Social, emotional and intercultural competencies for inclusive school environments across Europe. Relationships matter. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. Available at: https://www.verlagdrkovac.de/volltexte/978-3-339-11406-8.htm