Webinari


1.Mogu li se socio-emocionalne kompetencije i svijest o različitosti mjeriti? Pregled mogućnosti i izazova

Socio-emocionalne kompetencije i svijest o različitosti (SEDA) nisu tako lako mjerljive kao, na primjer, čitalačke ili matematičke kompetencije. Međutim, važnost SEDA kompetencija i njihova promocija u školama sve se više prepoznaje. Kako bi se te kompetencije promicale na učinkovit način, potrebni su instrumenti za njihovo pouzdano i valjano mjerenje. Na webinaru smo predstavili različite načine mjerenja i raspravljali o izazovima povezanim s različitim tehnikama mjerenja.


2. Podrška dobrobiti učitelja: Ključ za prevenciju profesionalnog sagorijevanja i napuštanja učiteljske profesije

Dobrobit učitelja tema je koja je sve više u fokusu istraživača, kreatora politika i ravnatelja škola jer je povezana s različitim pojavama poput povećanog radnog angažmana, nedovoljnog entuzijazma za poučavanje, stresa, profesionalnog sagorijevanja ili napuštanja učiteljske profesije.


3. Dijalog djece i učitelja: Participativni pristup poučavanju koje uključuje sve učenike

U webinaru „Dijalog djece i učitelja: Participativni pristup poučavanju koje uključuje sve učenike“ posvećujemo pažnju nešto drugačijem pristupu pružanju podrške učiteljima u njihovu radu na temu različitosti u razredima. Činimo to putem implementacije modela suradničkog akcijskog istraživanja - inkluzivnog ispitivanja.


4. Osnaživanje učitelja za suvremene izazove: Ovladavanje socio-emocionalnim kompetencijama i sviješću o različitosti (SEDA)

Saznajte kako podrška razvoju socio-emocionalnih kompetencija učitelja i svijesti o različitosti (SEDA kompetencije), kao i drugih bitnih vještina i kompetencija na kojima se temelji HAND:ET program može pomoći u rješavanju složenosti svakodnevnog rada i omogućiti učiteljima fleksibilno suočavanje s novim izazovima.