Priručnik i materijali

Priručnik i materijali za svo školsko osoblje bit će razvijeni usmjeravajući se na socijalno i emocionalno učenje i svijest o različitosti, uključujući relacijske kompetencije i usredotočenu svjesnost (mindfulness).


Osnaživanje učitelja - Program treninga za razvoj socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti kod učitelja i ostalog školskog osoblja, dostupan je glavni ishod projekta HAND:ET!

Ovaj program razvijen je za trenere posvećene kontinuiranom profesionalnom razvoju učitelja, a prilagođen je poticanju razvoja socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti (SEDA). Usmjeren je na učitelje i njihov profesionalni razvoj, pri čemu se ne očekuje da učitelji prenesu vježbe izravno u učionicu.

Program sadrži teorijske dijelove, osiguravajući kontekst i povezujući teorijske koncepte s praktičnim vježbama. Također, prepoznaje različite društvene kontekste u kojima se odvijaju treninzi te osnažuje trenere za prilagodbu objašnjenja sukladno kontekstu zemlje u kojoj se trening odvija. Oslanja se na prakse usredotočene svjesnosti, dijaloške vježbe, vježbe aktivnog slušanja, vježbe za razvoj osobnog jezika, vježbe usmjerene na različitosti (u razredu), grupni rad i rad u paru, kao i samostalni rad.

Engleska verzija programa dostupna je ovdje.

Program je dostupan i na hrvatskom, njemačkom, portugalskom, slovenskom i švedskom jeziku.

Hand in Hand_Program_HR not final-1


Tutorials for some exercises used in the Programme are available below.


Follow the Hand - Part I


Follow the Hand - Part II


Follow the Hand - Part III


Yes … And …


No … But …


Dialogue - empathic curiosity