Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta

Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta odgovorno je za definiranje strateških i razvojnih ciljeva na području osnovnog obrazovanja, srednjeg obrazovanja, visokog obrazovanja te istraživačkih i razvojnih aktivnosti u Sloveniji. Konkretnije, u vezi s obrazovanjem Ministarstvo definira stručne temelje za usvajanje političkih dokumenata iz područja obrazovne politike, donosi zakone i provodi propise o obrazovnoj politici. Uspostavlja i unaprjeđuje sustav sveobuhvatnih analiza i praćenja stanja i razvoja obrazovanja, razvija nove alate za postizanje ciljeva obrazovne politike i planira potrebne financijske resurse za obrazovanje. Kroz različite uprave, Ministarstvo pokriva sva područja obrazovanja (od predškolskog do visokog).

Web stranica: http://www.mizs.gov.si/en/

Uloga u projektu:

Ministarstvo će biti odgovorno (blisko surađujući s odgovarajućim Ministarstvom u Hrvatskoj i Austriji) za razvoj HAND: ET smjernica za obrazovnu politiku, temeljem korištenja nalaza i ishoda projekta. Ministarstvo (i druga dva Ministarstva) odgovorno je da predložene smjernice budu u skladu s najnovijim međunarodnim i EU trendovima te da preporuke nadograde nacionalne razvojne zadatke u području.

Projektni tim:

Aleš Ojsteršek

Dr. Stanka Lunder Verlič

Mija Javornik