O projektu

HAND IN HAND: Osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti kod učitelja širom Europe je europski (Erasmus K3) projekt koji okuplja 11 partnera i 13 pridruženih partnera iz sedam zemalja (Slovenija, Hrvatska , Švedska, Njemačka, Austrija, Danska, Portugal).

Projekt je usmjeren na razvoj socijalnih i emocionalnih kompetencija učitelja, kao i razvoj njihove svijesti o različitosti (SEDA) kako bi ih osnažio za složenost svakodnevnog rada u sve raznolikijim učionicama i omogućio im fleksibilno suočavanje s novim izazovima. Uz to, projekt stavlja u središte dobrobit učitelja ističući kako razvoj SEDA kompetencija istodobno u središte stavlja učitelje, njihov glas i njihov vlastiti razvoj.

HAND: Osnaživanje učitelja temelji se na naučenim lekcijama i spoznajama projekta HAND IN HAND: Socijalne i emocionalne vještine za tolerantna i nediskriminirajuća društva - pristup cijele škole koji je prepoznat kao jedan od deset najrelevantnijih projekata EU-a koji su usmjereni na osnaživanje karijera učitelja, ravnatelja i stručnih suradnika u školama.


Osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti kod učitelja širom Europe

Hand in Hand: Projekt osnaživanja učitelja (HAND:ET) usmjeren je na učitelje i podršku razvoja njihovih socio-emocionalnih kompetencija, kao i njihove svijesti o različitosti (SEDA), kako bi ih se osnažilo za složenost svakodnevnog rada te im se omogućilo da se fleksibilno nose s novim izazovima. Projekt stavlja dobrobit učitelja u središte, istovremeno naglašavajući kako razvoj SEDA kompetencija potiče brigu o sebi i daje važnost glasu učitelja.

Hand in Hand: Program osnaživanja učitelja za razvoj SEDA kompetencija učitelja i drugog školskog osoblja proveden je u školama u pet zemalja (Slovenija, Hrvatska, Švedska, Austrija i Portugal).

U ovom videu, koautorica i treneri programa Hand in Hand objašnjavaju, svatko iz svoje perspektive, što je fokus programa.