O projektu

HAND IN HAND: Osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti kod učitelja širom Europe je europski (Erasmus K3) projekt koji okuplja 11 partnera i 13 pridruženih partnera iz sedam zemalja (Slovenija, Hrvatska , Švedska, Njemačka, Austrija, Danska, Portugal).

Projekt je usmjeren na razvoj socijalnih i emocionalnih kompetencija učitelja, kao i razvoj njihove svijesti o različitosti (SEDA) kako bi ih osnažio za složenost svakodnevnog rada u sve raznolikijim učionicama i omogućio im fleksibilno suočavanje s novim izazovima. Uz to, projekt stavlja u središte dobrobit učitelja ističući kako razvoj SEDA kompetencija istodobno u središte stavlja učitelje, njihov glas i njihov vlastiti razvoj.

HAND: Osnaživanje učitelja temelji se na naučenim lekcijama i spoznajama projekta HAND IN HAND: Socijalne i emocionalne vještine za tolerantna i nediskriminirajuća društva - pristup cijele škole koji je prepoznat kao jedan od deset najrelevantnijih projekata EU-a koji su usmjereni na osnaživanje karijera učitelja, ravnatelja i stručnih suradnika u školama.