Provedba programa i evaluacija

Hand in Hand: Program osnaživanja učitelja provjeravan je korištenjem kvazi-eksperimentalnog dizajna s kontrolnim skupinama (prije/poslije) u pet zemalja (Slovenija, Hrvatska, Švedska, Austrija, Portugal), pri čemu su učitelji (razredne i predmetne nastave) bili ciljna skupina. Dodatno smo uključili ravnatelje i stručne suradnike.

Za procjenu učinaka HAND:ET sustava, studija je koristila kvazi-eksperimentalni dizajn s dvije skupine: (A) kontrolna skupina bez intervencije; i (B) grupa u kojoj su učitelji, ravnatelji i drugo školsko osoblje sudjelovali u programu HAND:ET. Evaluacija HAND:ET bila je usredotočena na eksperimentalno testiranje pretpostavljenih učinaka HAND:ET sustava, posebice dovodi li HAND:ET sustav do poboljšanja SEDA kompetencija. Ova eksperimentalna sumativna evaluacija nadopunjena je različitim metodološkim pristupima kako bi se uključila iskustva i perspektive sudionika te za formativne svrhe.


Baza podataka

Evaluacijski izvještaj

Mjerni instrumenti