Mreža centara za obrazovne politike

Mreža centara za obrazovne politike (NEPC) međunarodna je nevladina organizacija koja okuplja 24 institucionalna člana iz 18 zemalja. NEPC je osnovan 2006. godine, a formalno je uspostavljen 2008. godine. Ima četiri zaposlenika (izvršni direktor, financijski menadžer, programski službenik i administrator). Članovi NEPC-a su javne i organizacije civilnog društva koje se bave obrazovanjem na različitim razinama, od obrazovnih istraživanja i analize politika do obrazovanja nastavnika i provođenja aktivnosti za škole. Doprinos Mreže poboljšanju obrazovnih politika u ovoj regiji odražava se u njenom vrlo raznovrsnom projektnom portfelju, koji uključuje velike projekte u kojima sudjeluje više država. Misija NEPC-a je promicanje fleksibilnog, participativnog i transparentnog obrazovanja utemeljenog na dokazima.

Web stranica: https://www.edupolicy.net/

Uloga u projektu:

NEPC će voditi aktivnosti diseminacije i vidljivosti (WP10), osiguravajući vidljivost projekta i njegovih rezultata, široku diseminaciju HAND: ET ishoda i nalaza te nadogradnju sustava HAND: ET. NEPC će koordinirati i podržavati projektnu vidljivost i diseminaciju učinkovitim menadžmentom i koordinacijom, te osiguravati standarde visoke kvalitete, redovito praćenje aktivnosti i rashoda vezanih za diseminacijske aktivnosti.

Projektni tim:

Svetlana Jurko (menadžerica, istraživačica) lana@edupolicy.net

Raffaella d’Apolito (istraživačica/administrativna podrška) raffaella@edupolicy.net

Iva Perković (istraživačica/administrativna podrška) iva@edupolicy.net

Igor Hrustić (financijska podrška) igor@edupolicy.net