Sveučilište u Lisabonu

Sveučilište u Lisabonu (Ulisboa) najveće je i najprestižnije sveučilište u Portugalu i jedno od vodećih europskih sveučilišta. Baštinik tradicije koja se proteže dulje od sedam stoljeća, Ulisboa je svoj sadašnji status stekao u srpnju 2013. godine, spajanjem prijašnjeg Universidade Técnica de Lisboa i Universidade de Lisboa. Ulisboa spaja različita znanstvena područja te ima privilegiranu poziciju mjesta na kojem se odvija suvremena evolucija znanosti, tehnologije, umjetnosti i humanistike. Kvaliteta nastave, istraživanja, inovacija i kulture Sveučilišta Ulisboa privlači rastući broj talenata iz čitavoga svijeta.

Web stranica: https://www.ulisboa.pt/

Uloga u projektu:

Ulisboa bit će odgovoran za provedbu programa HAND: ET u Portugalu te će podržavati nadogradnju rezultata na razini nacionalne obrazovne politike. Nekoliko će istraživača, uz trenere za učitelje, biti direktno uključeno u projekt. Ulisboa surađivat će blisko s ACM-om (Visokim odborom za migracije) i IPDJ-om (Portugalskim institutom za mlade i sport) kao nacionalnim partnerima i trenerima učitelja.

Projektni tim:

Margarida Gaspar de Matos

Celeste Simões

Andreia Sousa

Gina Tomé

Tânia Gaspar

Inês Camacho

Marta Reis

Cátia Branquinho

Susana Gaspar